Des del Campanar

Conrad Rovira
Conrad Rovira    /    2017-04-21
IBI, platja de gossos i no adscrits.

Fa poc que l'ajuntament ha hagut de prendre la ingrata decisió de pujar l'IBI, una decisió amb molts tecnicismes reduïble al fet que enguany pagarem més que l'any passat i en aquestes circumstàncies, amb la ciutadania emprenyada vull dir, la prudència aconsella ser més curosos que mai en la despesa pública.
En el darrer ple, una de les regidores no adscrites, i això vol dir que al darrera seu no hi té ningú i que tot el que fa o deixa fer pot ser pura ocurrència personal, proposa instal·lar una platja per a gossos. Al marge que una instal·lació com aquesta pot ser considerada supèrflua per una bona part de la població, pels que no tenen gossos per exemple, hi ha el fet que és un servei car.

La proposta guanya malgrat l'oposició de l'equip de govern. Els que habitualment fan de les qüestions socials la seva bandera permeten que la despesa canina s'aprovi. L'altra regidora no adscrita, la regidora Llorens, que vota per dos i que tampoc no té ningú al darrera que doni gruix a les seves decisions més enllà de les seves ocurrències personals i que va fent entrevistes dient que ara, per fi, ja pot actuar a favor de la ciutat, la regidora Llorens, deia, s'absté i la despesa surt aprovada.

Una platja per a gossos és un femer. Un femer que només és viable si es garanteixen unes condicions higièniques i de salubritat extremes. Les platges per a gossos s'han de netejar cada dia. No n'hi ha prou de retirar envasos i burilles com les altres. Els gossos no fumen ni consumeixen refrescos, els gossos defequen i es pixen a la sorra. A banda del costum d'imitar els corrons dels túnels de rentat de cotxes i a banda del costum que tenen de buscar tresors a la sorra, els gossos són molestos perquè defequen i es pixen a la sorra i la neteja diària, que vol dir cada dia, ha de tractar la sorra de forma especial i això és car.

La despesa no s'acaba aquí. Cal disposar-hi accessos independents. No serveix de gaire una platja de gossos si per arribar-hi els animals, que donem per fet no controlen les seves defecacions amb la correcta etiqueta, han de passar per entremig dels banyistes. Vostè i jo podem pensar que si per arribar a la zona reservada als gossos s'ha de trepitjar un tros de platja normal tampoc passa res. Però el que vostè i jo opinem no té per què coincidir amb el que opinen les autoritats internacionals que concedeixen les banderes blaves i a aquests senyors no els agrada donar banderes blaves a platges per on circulen gossos que no respecten la correcta etiqueta i si no hi ha banderes blaves el turisme ho nota al calaix.

Tot això és un intent de fer entendre dues coses. La primera és que mentre tinguem necessitats socials i d'inversió peremptòries sense solucionar, la seriositat amb la despesa pública ha de ser extrema. La segona és que els regidors no adscrits, que estan sols i no tenen partit al darrera, difícilment poden prendre decisions documentades en un àmbit on tot és molt complicat i si fos el cas que no estiguessin sols llavors caldria que expliquessin qui és aquesta gent que, sense haver passat per les urnes, influeix en les seves decisions.